Rodino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

5 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 22/10 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 30.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 84.6%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:16 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:30 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:49 am. Next update estimated at 08:20 am.


Trivia

84° Makalamabedi, บอตสวานา
Kholodnyy, รัสเซีย

84° Maun, บอตสวานา
Yagodnoye, รัสเซีย

84° Nata, บอตสวานา
Sarylakh, รัสเซีย 11°

82° Tete, โมแซมบิค
Talaya, รัสเซีย 17°

79° Nsanje, มาลาวี
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย 17°