Rodino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-4 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 14/11 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -4°
บาโรมิเตอร์: 1020.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -7°
ความชิ้น: 76%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:58 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:48 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:58 am. Next update estimated at 08:20 am.


Trivia

N/A +38° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Yerbogachën, รัสเซีย -39°

+34° Nitmiluk National Park, ออสเตรเลีย
Peleduy, รัสเซีย -37°

+34° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Vitim, รัสเซีย -37°

+33° Katherine, ออสเตรเลีย
Bodaybo, รัสเซีย -34°

+31° Pimenteiras, บราซิล
Severomuysk, รัสเซีย -34°