Sangar

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-28 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 23/11 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -28°
บาโรมิเตอร์: 1021.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -31°
ความชิ้น: 78%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:19 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:59 am. Next update estimated at 07:50 am.


Trivia

+28° Cepu, อินโดนีเซีย
Artyk, รัสเซีย -47°

+27° Karratha, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -42°

+27° Ngawi, อินโดนีเซีย
Kholodnyy, รัสเซีย -40°

+26° Jombang, อินโดนีเซีย
Susuman, รัสเซีย -40°

+26° Nganjuk, อินโดนีเซีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -28°