شرایط فعلی

شفاف -32 درجه سانتی گراد
NE 7 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-40°
بارومتر: 1010.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -35°
رطوبت: 68.7%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 12/12 03:00
مشاهده شده در Saskylah
مشاهدات گذشته, Saskylah >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -31°
کمینه: -36°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: -35°
کمینه: -38°
امروز
ابری
بیشینه: -35°
کمینه: -39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:01. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30.