شرایط فعلی

شفاف -36 درجه سانتی گراد
S 7 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-44°
بارومتر: 1010.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -40°
رطوبت: 65.6%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:47
غروب خورشید: 17:30
از تاریخ 21/02 09:00
مشاهده شده در Saskylah
مشاهدات گذشته, Saskylah >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -28°
کمینه: -32°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: -27°
کمینه: -34°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -28°
کمینه: -31°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:05. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40.