Saskylakh

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-17 หน่วย_ซ.
W 11 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 17/02 09:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -24°
บาโรมิเตอร์: 998.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -19°
ความชิ้น: 81.2%
ทัศนวิสัย: 50 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 10:09
ดวงอาทิตย์ตก: 17:08

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:05. Next update estimated at 12:40.


Trivia

+32° Modu Jawo Kunda, แกมเบีย
Artyk, รัสเซีย -54°

+32° Musa Kunda, แกมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -52°

+32° Sare Mala, แกมเบีย
Belaya Gora, รัสเซีย -48°

+32° Sare Sandi, แกมเบีย
Batagay, รัสเซีย -40°

+32° Youkounkoun, กินี
Kadykchan, รัสเซีย -40°