شرایط فعلی

شفاف -41 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:-41°
بارومتر: 1022.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -45°
رطوبت: 61.4%
قابلیت دید: 55 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:27
غروب خورشید: 17:42
از تاریخ 19/02 23:00
مشاهده شده در Sejmchan
مشاهدات گذشته, Sejmchan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
ابری
بیشینه: -24°
کمینه: -33°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: -24°
کمینه: -38°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: -27°
کمینه: -37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:11. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20.