Seymchan

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-3 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 17/10 14:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1010.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -10°
ความชิ้น: 53.6%
ทัศนวิสัย: 55 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:40
ดวงอาทิตย์ตก: 17:29

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 15:49. Next update estimated at 16:20.


Trivia

+38° Faya, ชาด
Kholodnyy, รัสเซีย -12°

+28° Argo, ซูดาน
Yagodnoye, รัสเซีย -12°

+28° Marawī, ซูดาน
Talaya, รัสเซีย -7°

+26° Al Jumūm, ซาอุดีอาระเบีย
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา -5°

+25° Jath, ปากีสถาน
Orotukan, รัสเซีย -4°