شرایط فعلی

شفاف -12 درجه فارنهایت
NE 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-24°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: -18°
رطوبت: 72.4%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 08:02 pm
از تاریخ 03/04 02:00 am
مشاهده شده در Susuman
مشاهدات گذشته, Susuman >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 20°
کمینه: -18°
فردا
ابری
بیشینه: 20°
کمینه: -23°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 23°
کمینه: -16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.