Tabory

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

20 หน่วย_ฟ.
N 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 12/11 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 14°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 17°
ความชิ้น: 86.2%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:22 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:28 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:59 pm. Next update estimated at 07:00 pm.


Trivia

88° Iaciara, บราซิล
Chara, รัสเซีย -30°

88° Itainópolis, บราซิล
Udachnyy, รัสเซีย -29°

88° Picos, บราซิล
Saskylakh, รัสเซีย -27°

N/A 86° Winton, ออสเตรเลีย
Chernyshevskiy, รัสเซีย -22°

71° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -20°