شرایط فعلی

شفاف -3 درجه سانتی گراد
SW 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-3°
بارومتر: 1021.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 95.9%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:54 am
غروب خورشید: 05:35 pm
از تاریخ 19/02 07:00 am
مشاهده شده در Prohladnaya
مشاهدات گذشته, Prohladnaya >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر
بیشینه: +6°
کمینه: +2°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +1°
امروز
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.