Toguchin

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-2 หน่วย_ซ.
S 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 24/01 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -5°
บาโรมิเตอร์: 1008.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -3°
ความชิ้น: 91.2%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:28 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:41 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:02 am. Next update estimated at 11:50 am.


Trivia

+33° Liliongan, ฟิลิปปินส์
Artyk, รัสเซีย -52°

+31° Narrabri, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -50°

+31° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -50°

+29° Abepura, อินโดนีเซีย
Chokurdakh, รัสเซีย -42°

+29° Charters Towers, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -37°