Troitsko-Pechorsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

20 หน่วย_ฟ.
SE 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/11 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: 12°
จุดน้ำค้าง: 19°
ความชิ้น: 95.7%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:30 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:28 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:58 am. Next update estimated at 08:10 am.


Trivia

81° Chirundu, ซิมบาบเว
Mamakan, รัสเซีย -32°

81° Masuguru, ทานซาเนีย
Taksimo, รัสเซีย -32°

81° Nangomba, ทานซาเนีย
Tura, รัสเซีย -30°

75° Ar Ruşayriş, ซูดาน
Lugovskiy, รัสเซีย -27°

75° Doka, ซูดาน
Mama, รัสเซีย -27°