شرایط فعلی

شفاف 32 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:32°
بارومتر: 30.5 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 60.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:24 am
غروب خورشید: 06:30 pm
از تاریخ 15/10 09:00 am
مشاهده شده در Vladivostok
مشاهدات گذشته, Vladivostok >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 32°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 30°
امروز
شفاف
بیشینه: 47°
کمینه: 39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.