Trudovoye

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 24/10 07:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 34°
ความชิ้น: 93.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:15 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:49 am. Next update estimated at 08:10 am.


Trivia

81° Bojonegoro, อินโดนีเซีย
Deputatskiy, รัสเซีย -21° N/A

81° Madiun, อินโดนีเซีย
Kholodnyy, รัสเซีย -16°

80° Grogol, อินโดนีเซีย
Batagay, รัสเซีย -8°

80° Ngawi, อินโดนีเซีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -8°

80° Surakarta, อินโดนีเซีย
Artyk, รัสเซีย