شرایط فعلی

پوشیده از ابر -1 درجه سانتی گراد
NW 2 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 1022.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 94.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:29 am
غروب خورشید: 04:01 pm
از تاریخ 10/12 07:00 pm
مشاهده شده در Yusta
مشاهدات گذشته, Yusta >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه: -7°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +1°
کمینه: -3°
امروز
ابری
بیشینه: +2°
کمینه: -4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.