شرایط فعلی

شفاف 47 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:42°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 75.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 05:02 pm
از تاریخ 17/10 01:00 am
مشاهده شده در Yusta
مشاهدات گذشته, Yusta >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 48°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 41°
امروز
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 40°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 am.