Tula

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.
E 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 20/11 12:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 30.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 36°
ความชิ้น: 97.2%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:06 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:58 am. Next update estimated at 02:10 am.


Trivia

94° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Tura, รัสเซีย -37°

91° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Solnechnyy, รัสเซีย -31°

N/A 90° Bourke, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -25°

N/A 83° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -18°

79° Valpoy, อินเดีย
Artyk, รัสเซีย -17°