شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار برف +1 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و رگبار برف
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 1006.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 84.8%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:50 am
غروب خورشید: 03:54 pm
از تاریخ 14/12 12:00 pm
مشاهده شده در St. Peterburg
مشاهدات گذشته, St. Peterburg >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +3°
کمینه: +1°
فردا
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +2°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +2°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:18 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 pm.