Tyarlevo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+5 หน่วย_ซ.
S 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 07/12 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: +3°
บาโรมิเตอร์: 992.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 90.7%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:57 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:58 am. Next update estimated at 07:20 am.


Trivia

+33° Batalha, บราซิล
Kangalassy, รัสเซีย -39°

+33° Traipu, บราซิล
Namtsy, รัสเซีย -39°

+25° Loma, เซียร์ราลีโอน
Yakutsk, รัสเซีย -39°

+23° Nsanje, มาลาวี
Zhatay, รัสเซีย -39°

+18° Numan, ไนจีเรีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -37°