Tyarlevo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.
SW 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 18/10 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 41°
ความชิ้น: 87.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:42 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:42 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:50 pm. Next update estimated at 12:10 am.


Trivia

88° Badr Ḩunayn, ซาอุดีอาระเบีย
Belichan, รัสเซีย -8°

83° Chor, ปากีสถาน
McMurdo Station, Antarctica

83° Nabīsar, ปากีสถาน
Bilibino, รัสเซีย 19°

83° Ngombak, อินโดนีเซีย
Aliskerovo, รัสเซีย 21°

76° Kununurra, ออสเตรเลีย
Udachnyy, รัสเซีย 25° N/A