Ust'-Kuyga

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-39 หน่วย_ซ.
SE 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 15/12 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -39°
บาโรมิเตอร์: 1014.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -41°
ความชิ้น: 76.2%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์_ไม่_ขึ้น

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:00 pm. Next update estimated at 08:00 pm.


Trivia

+26° Piracuruca, บราซิล
Verkhoyansk, รัสเซีย -50°

+19° Brifu, แกมเบีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -49°

+19° Musa Kunda, แกมเบีย
Artyk, รัสเซีย -48°

+19° Sare Sandi, แกมเบีย
Kadykchan, รัสเซีย -43°

+19° Sutukoba, แกมเบีย
Susuman, รัสเซีย -43°