Ust'-Nera

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-23 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 27/02 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: -22°
บาโรมิเตอร์: 30.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -29°
ความชิ้น: 66.9%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:46 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:35 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:07 pm. Next update estimated at 05:20 pm.


Trivia

81° Youkounkoun, กินี
Prudhoe Bay, สหรัฐอเมริกา -43°

78° Bor, ซูดาน
Point Lay, สหรัฐอเมริกา -32°

75° Nguékokh, เซเนกัล
Oymyakon, รัสเซีย -23°

75° Oussouye, เซเนกัล
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา -21°

73° Gambēla, เอธิโอเปีย
Yagodnoye, รัสเซีย -20°