Yakutsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-2 หน่วย_ซ.
NE 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 30/03 04:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: -5°
บาโรมิเตอร์: 998.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -4°
ความชิ้น: 84.5%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:48 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:03 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:12 pm. Next update estimated at 05:00 pm.


Trivia

+27° Ajuchitlán del Progreso, เม็กซิโก
Gjoa Haven, แคนาดา -37°

+27° Marcovia, ฮอนดูรัส
Kugaaruk, แคนาดา -31°

+27° Tlapehuala, เม็กซิโก
Igloolik, แคนาดา -29°

+27° Zirándaro, เม็กซิโก
Sachs Harbour, แคนาดา -29° N/A

+26° El Paso, โคลัมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -10°