Yakutsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-40 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 07/12 10:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -40°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -49°
ความชิ้น: 56.1%
ทัศนวิสัย: 0 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:25 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:58 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:59 am. Next update estimated at 11:20 am.


Trivia

N/A 105° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Churapcha, รัสเซีย -50°

103° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Amga, รัสเซีย -49°

103° Yulara, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -48°

99° Katherine, ออสเตรเลีย
Zhigansk, รัสเซีย -46°

99° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -45°