Yerbogachën

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

37 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 22/04 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: 37°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 29°
ความชิ้น: 69.4%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:57 pm. Next update estimated at 04:20 pm.


Trivia

91° Gambaru, ไนจีเรีย
Arctic Bay, แคนาดา -16° N/A

91° N'Djamena, ชาด
Cambridge Bay, แคนาดา -15°

91° Ngala, ไนจีเรีย
Baker Lake, แคนาดา -8°

84° Dikwa, ไนจีเรีย
Hall Beach, แคนาดา -8°

84° Monguno, ไนจีเรีย
Igloolik, แคนาดา -8°