شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -31 درجه سانتی گراد
N 2 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-38°
بارومتر: 1031.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -34°
رطوبت: 72.8%
قابلیت دید: 20 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:06 am
غروب خورشید: 03:42 pm
از تاریخ 07/12 09:00 am
مشاهده شده در Tommot
مشاهدات گذشته, Tommot >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -17°
کمینه: -22°
فردا
شفاف
بیشینه: -25°
کمینه: -28°
امروز
ابری
بیشینه: -31°
کمینه: -41°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.