Zhigansk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-38 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 27/01 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -38°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -43°
ความชิ้น: 73.7%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 10:12 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:48 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:04 am. Next update estimated at 04:10 am.


Trivia

97° Passi, เซเนกัล
Ese-Khayya, รัสเซีย -64°

96° Khombole, เซเนกัล
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -59°

96° Tiébo, เซเนกัล
Batagay-Alyta, รัสเซีย -55° N/A

93° Sare Sandi, แกมเบีย
Huslia, สหรัฐอเมริกา -49°

91° Bulanjor, แกมเบีย
Nizhneyansk, รัสเซีย -49°