Zyryanka

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-48 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 19/02 08:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -49°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -53°
ความชิ้น: 74.3%
ทัศนวิสัย: 2 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:48 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:08 am. Next update estimated at 11:30 am.


Trivia

91° Luuq, ประเทศโซมาเลีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -63°

91° Saacow, ประเทศโซมาเลีย
Belaya Gora, รัสเซีย -47°

66° Dondaicha, อินเดีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -41° N/A

66° Sihor, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -33°

66° Vartej, อินเดีย
Hall Beach, แคนาดา -31°