Abqaiq

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

82 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 17/10 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 86°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 70°
ความชิ้น: 65.8%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:12 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:51 pm. Next update estimated at 11:40 pm.


Trivia

93° Kuraymah, ซูดาน
Atka, รัสเซีย -14°

88° Argo, ซูดาน
Talaya, รัสเซีย -14°

88° Karmah an Nuzul, ซูดาน
Burkhala, รัสเซีย -11°

82° Hot Chāh, ปากีสถาน
Kadykchan, รัสเซีย -11°

77° Bela, ปากีสถาน
Debin, รัสเซีย -3°