شرایط فعلی

شفاف 50 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:47°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 76.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:28 am
غروب خورشید: 05:18 pm
از تاریخ 24/01 02:00 am
مشاهده شده در Dammam-King Fahd International Airport
مشاهدات گذشته, Dammam-King Fahd International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 43°
امروز
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.