شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 19.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:17 am
غروب خورشید: 06:10 pm
از تاریخ 22/08 11:00 pm
مشاهده شده در Al Ahsa
مشاهدات گذشته, Al Ahsa >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 80°
فردا
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 80°
امروز
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.