شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 28.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:15 am
غروب خورشید: 06:06 pm
از تاریخ 20/04 08:00 am
مشاهده شده در Al Ahsa
مشاهدات گذشته, Al Ahsa >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 65°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 97°
کمینه: 69°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 am.