شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
SW 25 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 45%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:00 am
غروب خورشید: 06:56 pm
از تاریخ 17/08 06:00 pm
مشاهده شده در Yenbo
مشاهدات گذشته, Yenbo >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 82°
فردا
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 119°
کمینه: 90°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 pm.