شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 48.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:23 am
غروب خورشید: 06:32 pm
از تاریخ 22/03 02:00 am
مشاهده شده در Makkah
مشاهدات گذشته, Makkah >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 79°
امروز
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 79°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 am.