Medina

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

61 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 26/03 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 61°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 32°
ความชิ้น: 33.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:20 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:35 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:50 am. Next update estimated at 07:10 am.


Trivia

88° Kalyān, อินเดีย
Grise Fiord, แคนาดา -17° N/A

83° Vāda, อินเดีย
Labrador City, แคนาดา -13°

79° Chikhli, อินเดีย
Wabush, แคนาดา -13°

79° Dharampur, อินเดีย
Kangiqsualujjuaq, แคนาดา -4°

79° Silvassa, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา