Najrān

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

59 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 14/11 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 41°
ความชิ้น: 51.2%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:58 am. Next update estimated at 05:10 am.


Trivia

N/A 103° Roebourne, ออสเตรเลีย
Chara, รัสเซีย -43°

102° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Peleduy, รัสเซีย -35°

97° Katherine, ออสเตรเลีย
Vitim, รัสเซีย -35°

90° Bom Jesus, บราซิล
Lensk, รัสเซีย -31°

87° Pimenteiras, บราซิล
Mama, รัสเซีย -28°