Kanel

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+31 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 22/11 07:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +31°
บาโรมิเตอร์: 1008.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +13°
ความชิ้น: 33.3%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:58 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:02 pm. Next update estimated at 08:40 pm.


Trivia

+30° Cepu, อินโดนีเซีย
Oymyakon, รัสเซีย -43°

+30° Madiun, อินโดนีเซีย
Artyk, รัสเซีย -42°

+28° Jombang, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -37°

+28° Kertosono, อินโดนีเซีย
Susuman, รัสเซีย -37°

+28° Ngoro, อินโดนีเซีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -29°