شرایط فعلی

شفاف +43 درجه سانتی گراد
N 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+43°
بارومتر: 1008.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +8°
رطوبت: 12.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 07:06 pm
از تاریخ 06/04 06:00 pm
مشاهده شده در Matam
مشاهدات گذشته, Matam >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +43°
کمینه: +25°
فردا
شفاف
بیشینه: +43°
کمینه: +26°
امروز
شفاف
بیشینه: +43°
کمینه: +27°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:13 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 pm.