شرایط فعلی

شفاف +33 درجه سانتی گراد
E 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+33°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +24°
رطوبت: 59.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:40 am
غروب خورشید: 06:49 pm
از تاریخ 21/09 12:00 pm
مشاهده شده در Matam
مشاهدات گذشته, Matam >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +25°
فردا
ابری
بیشینه: +36°
کمینه: +26°
امروز
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.