Belgrade

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+24 หน่วย_ซ.
NE 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 16/10 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +24°
บาโรมิเตอร์: 1015.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 35.3%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:54 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:52 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:49 pm. Next update estimated at 07:20 pm.


Trivia

+33° Buctzotz, เม็กซิโก
Belichan, รัสเซีย -23°

+31° Chicxulub, เม็กซิโก
Myaundzha, รัสเซีย -23°

+31° Ixil, เม็กซิโก
Oymyakon, รัสเซีย -23°

+29° Dzidzantún, เม็กซิโก
Yagodnoye, รัสเซีย -23°

+28° Providencia, เม็กซิโก
Solnechnyy, รัสเซีย -16°