Čestereg

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

59 หน่วย_ฟ.
SW 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/05 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 58°
ความชิ้น: 96.8%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 04:57 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:12 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:48 am. Next update estimated at 01:10 am.


Trivia

90° Al Başrah al Qadīmah, อิรัก
Cambridge Bay, แคนาดา 21°

90° Sūsangerd, อิหร่าน
Kugluktuk, แคนาดา 27°

88° Shādegān, อิหร่าน
Frisco, สหรัฐอเมริกา 45°

86° Khorramshahr, อิหร่าน
Black Hawk, สหรัฐอเมริกา 50°

82° Al Fallūjah, อิรัก
Silver Plume, สหรัฐอเมริกา 50°