شرایط فعلی

شفاف 59 درجه فارنهایت
NW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:59°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 25.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:33 am
غروب خورشید: 05:46 pm
از تاریخ 22/03 05:00 pm
مشاهده شده در Nis
مشاهدات گذشته, Nis >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 38°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 40°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 61°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:54 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.