شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
NW 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 78.8%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 07:03 am
غروب خورشید: 06:55 pm
از تاریخ 17/02 10:00 am
مشاهده شده در Lungi
مشاهدات گذشته, Lungi >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 74°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 72°
امروز
ابری
بیشینه: 103°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.