شرایط فعلی

+2 درجه سانتی گراد
طلوع خورشید: 06:33 am
غروب خورشید: 07:33 pm
از تاریخ 04/04 02:00 am
مشاهده شده در Kocevje
مشاهدات گذشته, Kocevje >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +16°
کمینه: -2°
فردا
شفاف
بیشینه: +15°
کمینه: -1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +14°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 am.