Molteno

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

91 หน่วย_ฟ.
W 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 14/10 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 91°
จุดน้ำค้าง: 28°
ความชิ้น: 10.1%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:37 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:50 pm. Next update estimated at 04:30 pm.


Trivia

101° Gao, มาลี
McMurdo Station, Antarctica

90° Floriano, บราซิล
Batagay, รัสเซีย 11°

90° Ourinhos, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย 13°

81° Itainópolis, บราซิล
Нежданинское, รัสเซีย 14° N/A

81° Picos, บราซิล
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา 24°