Grytviken

Grytviken

شرایط فعلی

+7 درجه سانتی گراد
SW 7 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+3°
بارومتر: 996.8 هوای فشار بالا
طلوع خورشید: 03:46 am
غروب خورشید: 08:56 pm
از تاریخ 15/12 12:00 pm
مشاهده شده در Grytviken, South Georgia
مشاهدات گذشته, Grytviken, South Georgia >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: -1°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +2°
کمینه: -1°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: -2°
کمینه: -4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.