شرایط فعلی


طلوع خورشید: 07:21 am
غروب خورشید: 08:53 pm

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 31°
کمینه: 14°
فردا
شفاف
بیشینه: 29°
کمینه: 12°
امروز
شفاف
بیشینه: 28°
کمینه: 13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.