สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 


ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:19 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:16 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:03 am. Next update estimated at 02:20 am.


Trivia

83° Modu Jawo Kunda, แกมเบีย
Nizhneyansk, รัสเซีย -49°

83° Musa Kunda, แกมเบีย
Sarylakh, รัสเซีย -44°

83° Sare Sandi, แกมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -42°

79° Bulanjor, แกมเบีย
Alatna, สหรัฐอเมริกา -24°

69° Madina, แกมเบีย
Hughes, สหรัฐอเมริกา -24°