شرایط فعلی


طلوع خورشید: 08:11 am
غروب خورشید: 06:13 pm

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 44°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 64°
کمینه: 48°
امروز
ابری
بیشینه: 68°
کمینه: 46°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 pm.