สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 


ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:09 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:50 am. Next update estimated at 06:30 am.


Trivia

106° Faya, ชาด
McKinley Park, สหรัฐอเมริกา 18°

86° Ouallam, ไนเจอร์
Oymyakon, รัสเซีย 19°

84° Ansongo, มาลี
Wiseman, สหรัฐอเมริกา 20°

82° Niafounké, มาลี
Artyk, รัสเซีย 21°

77° Sokolo, มาลี
Ust'-Nera, รัสเซีย 23°